ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Володимир Шевченко (Київ, Україна) |    Download article

Об’єктивно існуючою реальністю сьогодення є глобалізація світової економіки. В умовах посилення впливу міжнародних фінансових ринків на національні, виникає все більше проблем пов’язаних з адаптацією та створенням умов для забезпечення конкурентного середовища фінансових посередників. Досвід розвинутих країн показує, що в умовах загострення конкурентної боротьби, досить часто національні фінансові посередники не в змозі протистояти більш розвинутим і капіталізованим транснаціональним фінансовим групам. Це не тільки пов’язано з досить низьким рівнем фінансового забезпечення, але й з відсутністю досвіду функціонувати в умовах жорсткої конкуренції. Стрімке розширення інтеграційних процесів з країнами ЄС створюють передумови для збільшення інвестиційної привабливості вітчизняного страхового ринку для іноземних інвесторів. Поряд з цим, виникають суттєві проблеми з можливостями вітчизняних страхових компаній не скільки пов’язані з тим, щоб інтегруватись у міжнародні ринки, а з тим, щоб взагалі зберегти конкуренті позиції на внутрішньому страховому ринку. Саме питання адаптації вітчизняного страхового ринку до міжнародних стандартів є на сьогодні найбільш нагальною проблемою. Адже ті страхові компанії, які не зможуть стати конкурентними на трансформованому під впливом інтеграційних процесів ринку, будуть змушені його залишити або трансформуватись шляхом укрупнення.