МОДЕЛЮВАННЯ ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Олена Крекотень (Суми, Україна)  |    Download article

Сучасне викладання іноземної мови характеризується пошуком шляхів формування мотивів навчання як умови досягнення підвищення результативності процесу опанування студентами іноземної мови. Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз стану викладання професійно спрямованої іноземної мови в умовах її реформування показує, що результати навчання студентів, рівень їх пізнавальної активності та самостійності, значною мірою не відповідають запитам суспільства. Проблема формування мотивів опанування іноземної мови не може бути ефективно реалізованою у навчально-виховному процесі, якщо використовувати лише традиційні методи, форми, засоби навчання, не враховуючи нові тенденції, притаманні сучасному розвитку педагогічної науки.