ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ

  Інна Піскун (Київ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Проблема якості освіти є однією з ключових у сучасній освітній політиці і науці оскільки система вищої освіти формує найважливіше багатство держави — людський потенціал. Тому цілком справедливим є твердження, що підвищення якості вищої освіти і її вплив на розвиток економіки має стати стратегічним національним пріоритетом України. Ці наукові позиції підтверджено в нормативно-правовій базі вищої освіти, а саме у Законі України «Про вищу освіту» (2014).