МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

  Антоніна Сушко (Київ Україна) |    Download article

Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю дослідження дебіторської заборгованості, як фактора безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами в умовах ринкового господарювання. Метою роботи є вивчення нормативно-правової природи обліку розрахунків з дебіторами, виявлення нагальних проблем, пов’язаних з ними, виокремлення основних засад та помилок у сучасній організації обліку дебіторської заборгованості, рекомендацій щодо покращення існуючих методів організації та обліку дебіторської заборгованості. Організація обліку дебіторської заборгованості – це процес, який дає змогу вчасно виявити проблемні моменти та вживати заходи щодо відновлення платоспроможності покупців та замовників. Виклад основного матеріалу. Дебіторська заборгованість може бути зумовлена нормальним процесом господарської діяльності підприємства або порушенням фінансових розрахунків чи платіжної дисципліни. Вона являє собою постійно оновлюючий елемент продажу в кредит [1,с.24]. Серед науковців немає єдиної методології щодо класифікації дебіторської заборгованості. Тому виділяють такі ознаки: залежно від терміну погашення; залежно від операційного циклу (операційну і не операційну) [3,с.41]. Автори Чацкіс, Гейєр, Наумчук, Власова виділяють також такі ознаки класифікації дебіторської заборгованості: термін погашення; характер виникнення; економічний зміст розрахункових операцій; контрагенти; валюта розрахунків; забезпеченість; дотримання умов договору; ймовірність погашення.