ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ МАЖОРАНТ І МІНОРАНТ ФУНКЦІЙ, ЗАДАНИХ ТАБЛИЧНО, ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ

  Григорій Цегелик, Леся Фундак, Світлана Костенко, Надія Грипинська (Львів, Хмельницький, Україна) |    Download article

Вступ. В [1] побудовано апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, який використано для апроксимації функцій; побудови чисельних методів розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем, точних на певних класах функцій (якщо не враховувати операцій заокруглення); розробки чисельних методів оптимізації як гладких, так і негладких та розривних функцій.