ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРМЕН ЕҢБЕКАҚЫ БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЕСЕБІ

  К.Ж. Садуакасова, Л. Хуаныш, Жулдыз Туяш, Жулдыз Жангельдина (Астана, Казахстан) |    Download article

Еңбекке қарай бөлудің нақтылы нысандары еңбек ақы және жалақы арқылы жүзеге асады. Жалақы еңбекпен жасалған қажетті өнімнің негізгі бөлігі. Еңбек төлемінің әр алуан нысандарында және жүйелерінде есеп айырысуды ұйымдастыру тәртібін қарастырсақ, олар мынандай жүйелерде болады.1.Кесімді еңбек ақы 2.Жеке кесімді еңбек ақы жүйесі. 3.Бригадалық кесімді еңбек ақы жүйесі. 4.Еңбек ақының кесімді-сыйлықтық жүйесі. 5.Үдемелі кесімді еңбек ақы жүйесі. 6.Еңбек ақының аккордтық жүйесі. 7.Қарапайым мерзімді еңбек ақы. 8.Еңбек ақының мерзімдік - сыйлықтық жүйесі. 9.Негізгі төлем 10.Қосымша төлем 11.Ақшалай еңбек ақы 12.Заттай еңбек ақы. Еңбекке қатысатын жас мөлшері, яғни жеке еңбек шартын он алты жасқа толған адамдармен жасауға жол беріледі. Ал жұмысқа қабылдаудың ең