ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМ КОМПЛЕКСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Світлана Совгіра, Ганна Гончаренко (Умань, Україна)  |    Download article

Водосховища є штучно створеними об’єктами для індивідуального або комплексного використання водних ресурсів річок, включаючи і розвиток рибного господарства. Більшість водосховищ утворюються в результаті перегороджування рівнинних, гірських річок або річок, що витікають з озер, шляхом будівництва на них гідротехнічних споруд − дамб, гребель, за рахунок яких на ділянці річки утворюється підпір та піднімається рівень води. Вода виходить із берегів річок і заливає прилеглу до їх території площу, утворюючи нову акваторію. В результаті чого утворюються водойми до сотень тисяч гектарів за площею, об’ємом води − десятків кубічних кілометрів. Розмір акваторії й об’єм водосховищ визначається рельєфом його ложа і висотою підпору води.