ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДІ В УМОВАХ ВНЗ

  Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Актуальність проблеми. Для практичного здійснення підтримки соціального становлення та розвитку сімей, дітей та молоді в Україні створена і активно діє мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які, в свою чергу, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики і надавати соціальні послуги та соціальну допомогу різним категоріям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Згідно зі стандартами надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, відділом виховної та психолого-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника реалізуються такі напрями роботи: 1) надання різноманітної психосоціальної допомоги: психолого-педагогічної, правової, інформаційної; 2) організація та здійснення соціально-профілактичної роботи серед молоді, проведення системи заходів щодо запобігання негативних явищ у молодіжному середовищі, утвердження здорового способу життя;3) здійснення психосоціальної підтримки молоді з обмеженими можливостями;4) реалізація системи заходів, спрямованих на підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.