ЄТИЧНА ТА КОМУНІКАЦІЙНА ФОРМА ПСИХОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ – ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДІЛОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОНТАКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ

  Андрій Додонов (Мелітополь, Україна)  |    Download article

Першорядне значення в етиці ділових відносин сучасної економічної людини має ділове спілкування. Як і кожен вид спілкування, ділове спілкування має етичний характер, воно проявляється на різних рівнях ділових взаємовідносин у різних формах. Його характерна риса – воно перестає бути самоціллю, а служить засобом досягнення якісної взаємодії у виробничому процесі. Психологічна культура економічної людини представляє собою достатньо складну систему, яка поєднала у собі ряд досить самостійних характерологічних особливостей спеціаліста даної професії які повинні успішно реалізуватися Мова йде про набуті педагогічні, психологічні, соціологічні, культурологічні, етичні, естетичні знання , використання яких вносить свій особливий вклад в гармонізацію усього процесу ситуативного професійного спілкування на різних етапах вирішення завдань сучасного виробничого процесу [1, с. 124]. Але слід звернути увагу на те, що теоретичних академічних знань у цьому напрямку замало. Мати потрібний практичний досвід це добре, але це не є вирішальним у контексті сприйняття навколишнього світу людей.