CHEGARAVIY SHARTLARI XARAKTERISTIKALARDA BERILGAN SILJISHLI CHEGARAVIY MASALA

  Muhammadsodiq Abdumannopov, Muhabbat Mamasaidova (Фергана, Узбекистан) |    Download article

Faraz qilaylik va o’zgaruvchilar tekisligidagi chekli, bir qiymatli soha bo’lib, bo’lganda