МОЛОДІЖНІ НЕФОРМАЛЬНІ ТЕЧІЇ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ЯВИЩЕ

  Наріне Трандафілова (Костянтинівка, Україна) |    Download article

У основі будь-якого типу культури лежить певна система моральних принципів і традиція передає їх із покоління в покоління. Для культури індустріального суспільства притаманний потужний вплив інновацій, котрі постійно ламають та перебудовують культурну традицію. Особливою формою адаптації до норм, цінностей, способу життя суспільства, а також спробою зміни старої та створення нової системи моралі виступає саме молодіжна культура. Іншими словами, наявність молодіжної культури стимулює постійний розвиток суспільства, виступає своєрідним двигуном суспільних перетворень. Відкинувши непотрібний пафос можна з усією відповідальністю заявити — майбутнє в руках молоді. На наше глибоке переконання від того якою буде молодь, від її загальної соціальної спрямованості, можливості адаптації до нових умов життя або боротьби за перетворення світу залежить наше майбутнє. Особливо активно рушійна сила молоді проявляється через діяльність неформальних молодіжних спільнот. Виходячи з цього слід зазначити, що питання ролі та внеску молодіжних субкультур у розвиток сучасного суспільства виступає значною філософською, соціальної та моральною проблемою сучасності, що потребує ретельного вивчення та всебічного аналізу.