СЕМАНТИКА Й ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ У ТВОРАХ МАРІЇ МАТІОС

  Валентина Юносова, Євгенія Галіуліна (Бердянськ, Україна)  |    Download article

Кожна мова має в своєму складі багато місцевих, територіальних діалектів і говірок, які служать засобом спілкування. Вони є одним із різновидів, однією з форм вияву національної мови; разом із літературною мовою в її писемній і усній формі вони складають те єдине ціле, що звичайно звуть загальнонародною національною мовою [1, с. 3]. Виникнувши на основі народної мови, літературна мова весь час збагачується джерелами народних говорів і великою мірою відображає їх. Особливо виразно народні говори просвічуються крізь мову художньої літератури. Тому дослідження семантики та стилістичних функцій діалектизмів у художньому стилі літературної мови є актуальним.