НЕОЛОГІЗМ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ КАТЕГОРІЇ ОКАЗІОНІЛЬНОСТІ

  Марія Бойчук, Василь Бойчук (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Сучасне мовознавство демонструє орієнтацію на комплексний підхід до аналізу мовних явищ (останні досліджуються як сукупності структурних і комунікативно-функціональних характеристик), на потребу вивчення розвитку мовної системи в усіх його виявах, на посилення зацікавленості щодо опрацювання проблем неології, дериватології, прагматики. У зв’язку зі сказаним перебуває і наукова проблематика, пов’язана з дослідженням оказіональних утворень, вивчення яких упродовж останніх десятиліть стало більш скрупульозним і активним.