СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО НАБУТТЯ ОЗНАК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ПЕДАГОГІКИ

  Ганна Сомбаманія (Одеса, Україна)  |    Download article

Досвід з організації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови доводить, що в умовах глобалізації і загострення міжнаціональних та етнічних конфліктів, їх залучення до вивчення змістових модулів з педагогіки толерантності та полікультурного виховання учнів набуває особливого значення. Зумовлено це тим, що засвоївши педагогічні знання в контексті ідей рівності, свободи і гуманізму, майбутні учителі іноземної мови починали набувати ознак полікультурної особистості як організатора шкільної іншомовної освіти, налаштовуючись під час проходження педагогічної практики на реалізацію наступних функцій.