ПРОДУКЦІЯ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS

  Юлія Ширяєва (Одеса, Україна) |    Download article

В природних умовах конкурентні взаємовідносини припускають можливість співіснування двох видів мікроорганізмів, обумовлену боротьбою за джерела живлення або інші фактори середовища. Серед конкурентних взаємин виділяють антагонізм. Саме з цим явищем серед мікробів було пов'язано відкриття антибіотиків – низькомолекулярних продуктів метаболізму або їх штучної модифікації, що затримують ріст або повністю пригнічують розвиток інших організмів.