НАУКА ТА ОСВІТА – БАЗИС СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

  Оксана Кулакова (Харків, Україна) |    Download article

Наукове знання сьогодні стало основою організації людей, підґрунтям їх спільної діяльності. Воно усе більш набуває значення інтегратора суспільного життя, заміняючи собою інші традиційні форми об’єднання людей. Щоб з’ясувати як знання й інформація в сучасному суспільстві впливають на розвиток і взаємодію освіти й науки, проаналізуємо значення понять «знання» та «інформація». З погляду класичної філософії «знання» визначається як форма існування й систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. У теорії науки знання є результатом процесу пізнання дійсності, що підтверджується на практиці; адекватне відбиття об’єктивної реальності у свідомості людини (уявлення, поняття, судження, теорії) [3, с. 113]. Знання об’єктивується знаковими засобами мови, тобто фіксується в знаках природних і штучних мов. Так що ж таке знання?