КЛАСИФіКАЦІЯ неподаткових доходів В УКРАЇНІ

  Володимир Левкович (Львів, Україна) |    Download article

Одним з різновидів класифікації публічних доходів є їх поділ на податкові і неподаткові. І такий поділ не заперечується і визнається багатьма вченими-правознавцями [1, c. 94; 3, c. 377; 4, c. 51; 10, c. 100; 11, c. 33]. В Україні правовими проблемами неподаткових доходів займаються Н.Пришва [8], Л.Музика [5] та інші вчені. Так, Н.Пришва основну увагу зосереджує на питаннях правового регулювання деяких видів обов’язкових платежів, а Л.Музика досліджує неподаткові доходи місцевих бюджетів. Проте цілісного дослідження неподаткових доходів немає. Відсутність єдності і системності у правовому регулюванні неподаткових доходів, необхідність комплексної систематизації фінансового законодавства у цій сфері викликають потребу належним чином провести розмежування між різними видами неподаткових доходів.