УСНА ІСТОРІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ. РОЗВИТОК УСНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Аліса Колесникова, Іван Колесников (Миколаїв, Україна) |    Download article

Стаття містить спробу аналізу основних засад такого наукового напряму історії як усна історія, її основних здобутків та проблем на сучасному етапі. Особлива увага приділена стану розробки цієї науково–історичної галузі та вирішенню питання її розвитку, а також об’єктивності чи суб’єктивності інформації, що здобувається безпосередньо з «перших вуст», адже ця проблема залишається актуальною для більшості дослідників.