ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ТА МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ РЕЧЕЙ БАРАКА ОБАМИ

  Валерія Бабенко (Київ, Україна) |    Download article

Дослідження маніпулятивних стратегій політичних текстів актуальне завдяки їх соціально-культурному впливу на свідомість реципієнтів. Специфікою політичних повідомлень та речей є орієнтація їх укладачів на відображення явищ, що відбуваються у соціумі, а також на формування та зміну його ціннісних настанов, оскільки політичний дискурс являє собою двосторонній комунікативний акт. Аналіз мовленнєвих маніпулятивних стратегій в політичних промовах дає змогу виокремити особливості вживання загально прийнятих шляхів створення персуазивного тексту і відтворити еволюцію маніпулятивних стратегій політичних речей, спрямованих на регулювання політичного дискурсу країни.