СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

  Тетяна Ребро (Костянтинівка, Україна) |    Download article

Оновлення сучасної системи професійної підготовки фахівців, яке здійснюється в Україні впродовж останніх десятиліть, вимагає науково-теоретичного обґрунтування й експериментального практичного підтвердження новітніх моделей, технологій і методик у системі вищої професійної освіти. Означені процеси відбуваються в умовах загальної глобалізації культурно-освітнього простору України, ґрунтуються на основних засадах Болонської декларації, передбачають створення ефективних моделей професійної підготовки фахівців на засадах компетентнісного підходу, виходячи з кваліфікаційних рамок тієї чи іншої професії. Основні напрями розбудови простору вищої освіти, орієнтованої на запровадження інноваційних форм і методів професійної підготовки фахівців, презентовані у нормативно-правовому полі нашої держави – законах України «Про освіту» (1996 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.). Не зважаючи на те, що новий Закон «Про вищу освіту» суттєво змінив статус технікумів і коледжів принципово важливими елементами змісту освіти у вищих навчальних закладах (ВНЗ) І-ІІ рівнів акредитації залишаються формування досвіду індивідуальної професійної діяльності, забезпечення реалізації новітніх технологій розвитку особистості, гуманізація навчально - виховного процесу, диференціація змісту освітніх програм, посилення практичного і творчого спрямування навчальної діяльності.