ЛИССАЖУ ФИГУРАЛАРЫН КОМПЬЮТЕРДЕ МОДЕЛЬДЕУ

  Б.Т.Абыканова, Ш.Ж. Сырбаева, Г.Мырзагерейқызы, А.А.Тумышева, Ж.К.Шадьярова, Г.Т.Жунусова (Атырау, Казахстан) |    Download article

Студенттер тербелістің механизмі жөнінде жалпы түсінік алғанннан кейін, тербелістерді қосу заңдармен толық сипатталатынын көрсетудің маңызы бар. Алдымен, бір жаққа бағытталған, периодттары бірдей, фазаларында біраз айырмашылығы бар және амплитудалары әр түрлі екі тербелісті қосудан бастайық.