ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

  Оксана Шевчук (Вінниця, Україна) |    Download article

В сучасних економічних умовах підприємства зацікавлені у підвищенні ефективності господарської діяльності. Здійснення цього важливого завдання вимагає удосконалення системи управління суб’єктом господарювання. Організація ефективної системи обліку спрямована на досягнення оптимального рівня витрат для виконання будь-яких робіт у всіх підрозділах підприємства. Необхідність організації обліку витрат на підприємстві росте в міру того, як ускладнюються умови господарської діяльності та зростають вимоги до рентабельності. Організація обліку витрат як елемент управління витратами потрібна для підготовки інформації в цілях прийняття вірних господарських рішень. Адже на основі інформації про витрати приймаються рішення про раціональне використання ресурсів підприємства, про забезпечення зростання фінансового результату та зменшення нераціональних витрат. Тому вирішення проблеми організації бухгалтерського обліку витрат на підприємствах є важливим науковим і практичним завданням, що визначає актуальність дослідження даного питання.