ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Тарас Погребський (Луцьк, Україна) |    Download article

Актуальність. Ключовим елементом національної безпеки держави, а також важливою складовою її соціального комплексу виступає система охорони здоров’я. Сучасний економічний стан регіонів України та держави в цілому характеризується деструктивними змінами в усіх сферах діяльності, у тому числі і в системі охорони здоров’я. Саме від ефективності її функціонування залежить здоров’я нації. Покращення демографічного потенціалу вимагає підвищення якості надання медичної допомоги населенню, а також викликає необхідність здійснення комплексних заходів щодо реформування системи охорони здоров’я.