МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Оксана Шипко (Київ, Україна) |    Download article

Сучасний розвиток суспільства характеризується такою тенденцією, як глобалізація, у процесі якої поглиблюється та розширюється міжнародна співпраця у різних сферах політичної, економічної, культурної, освітньої діяльності. Нині суспільство перебуває на етапі соціокультурної трансформації, тобто формується нова культурна реальність та нові відносини між людьми, а це в свою чергу потребує швидкої адаптації людини до умов полікультурного світу. Глобалізаційними процесами викликані й нові вимоги до вищої освіти, внаслідок яких відбувається інтернаціоналізація навчальних закладів, розширення зв’язків і співробітництва між ними, формування загальноєвропейського освітнього простору. Тому зважаючи на нові реалії, новий досвід світобачення актуальними постають питання міжкультурної комунікації.