МОТИВАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СУЧАСНИМИ СТУДЕНТАМИ ДЛЯ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  Людмила Люлька, Ірина Редзюк (Київ, Україна)  |    Download article

Створення європейського простору вищої освіти висуває завдання щодо більш ефективного міжнародного спілкування та глибокого взаєморозуміння. З розвитком економічних, політичних і культурних взаємовідносин між Україною та іншими країнами виникають сприятливі умови для обміну студентів, організації спільних наукових досліджень у різних галузях, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і студентів у проектах міжнародних організацій, а також створення спільних підприємств. Саме в наш час соціальне замовлення висуває нові вимоги до навчально-пізнавального процесу вищих нелінгвістичних навчальних закладів, метою яких є формування та розвиток творчої, соціально адаптованої, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового неоднозначного економічного суспільства особистості, яка вільно володіє іноземною мовою або кількома мовами і здатна до взаємодії з носіями різних мов. Усе це обумовлює формування мотивації до вивчення іноземної мови у вищих нелінгвістичних навчальних закладах.