ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Валентина Буренко (Київ, Україна) |    Download article

Якісно нові вимоги до розвитку післядипломної педагогічної освіти, які полягають у переході на кредитно-модульну систему навчання, застосуванні різних видів підвищення кваліфікації (очної, очно-заочної, дистанційної), посиленні ролі самостійного творчого здобуття знань, формуванні власної відповідальності вчителя за своє професійне зростання , вимагають змін та реформ. Готовність сучасного вчителя, який постійно здійснює підвищення своєї кваліфікації у системі післядипломної освіти, до якісного виконання професійних обов’язків визначається, передовсім, станом його психолого-педагогічної та фахової підготовки