ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

  Ганна Уривська (Київ, Україна) |    Download article

Теперішні умови господарювання потребують дієвого управління фінансовою безпекою держави. Це обумовлено тим, що фінансова безпека призначена вирішувати важливі для держави питання . Фінансова безпека держави – це стан, в якому безпосередньо захищені фінанси та національні економічні інтереси. Дії фінансової безпеки спрямовані на покращення національного економічного стану держави. Головним завдання фінансової безпеки є протистояння внутрішнім та зовнішнім небезпекам(Табл.1). Ладюк О.Д. у своїй праці «Фінансова безпека держави» розглядає фінансову безпеку як складну багаторівневу систему, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру і характер розвитку. Система фінансової безпека держави включає бюджетну, валютну, грошово-кредитну, боргову безпеки, безпеку страхового ринку та безпеку фондового ринку. З огляду на це, забезпечення безпечного рівня функціонування фінансово-кредитної сфери можливе лише за умови розробки і реалізації обґрунтованої стратегії розвитку усіх сегментів вітчизняного фінансового ринку, проведення дієвої грошово-кредитної, валютної, бюджетної, боргової та інвестиційної політики, здійснення конкретних заходів щодо уникнення небезпеки грошового обігу, валютного ринку, бюджетної системи, державних запозичень, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.[2,с. 151]