ФОРМУВАННЯ САМОСТАВЛЕННЯ У РАННЬОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

  Олеся Гірчук (Київ, Україна) |    Download article

Сьогодення не лише насичене змінами в професійній діяльності, системі освіті, виховання, культурі, але і підвищуються вимоги до особистісних та професійних якостей людини. Звертається увага на конкурентоздатність, мотивацію, оцінку власного потенціалу, цілеспрямованість і т.інш. Розвиток власного потенціалу з урахуванням вимог сучасного часу сприяє особистісному та професійному становленню. Самооцінка як структурна складова самосвідомості має вплив на всі сфери життя людини. Врахування вікових особливостей кожного періоду особистісного розвитку та умови формування самооцінки, самоставлення, дозволяють корегувати процес, забезпечувати гармонійну реалізацію визначених завдань. Формування оцінки власного потенціалу, ставлення до себе починається у дитинстві. Від оцінки себе, залежать взаємовідносини з іншими, емоційне самопочуття, наполегливість у досягненні, ставлення до успіху та невдач. Вивчення самооцінки, самоставлення в психології дозволяє прогнозувати вплив на рівень домагань. Не відповідність рівня домагань та реальних результатів призводить до неправильної оцінки власного потенціалу.