ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУТА ОЦІНКИПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

  Аліна Ксьоншка, Юлія Перемишленікова (Вінниця, Україна) |    Download article

Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»внесено суттєві зміни щодо організації бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства. У зв’язку з цим з’явилось багато питань, які не мають однозначного вирішення в теорії і практиці, зокрема, щодо формування інформації про поточні біологічні активи, оцінки сільськогосподарської продукції, відображення на рахунках бухгалтерського обліку її наявності та руху. Дослідженням питання обліку поточних біологічних активів займались такі вчені, як Пархоменко В. М., Гаврилюк В. М., Огійчук М.Ф., Жук В.М. та інші. В працях науковців висвітлюються питання особливостей обліку біологічних активів, формування доходів і витрат, визначення фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, формування та висвітлення інформації у статистичній і фінансовій звітності. Незважаючи на значні наукові та практичні доробки вітчизняних науковців-економістів, залишається ще ряд проблемних питань, які потребують детального вивчення й опрацювання.