КОНЦЕПТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОШУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОЗВІДЦІ

  Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Актуальність дослідження. Сьогодні гуманітарне знання знаходиться на етапі серйозного внутрішнього переформатування. Досягнення природничих і гуманітарних наук останнього століття привели до формування принципово іншого бачення у вирішенні багатьох питань. Прихід у другій половині XX ст. у гуманітаристику постмодерністської матриці зробив нестійкими та нежиттєздатними багато класичних понятійно-категоріальних конструкцій: одні поняття вийшли з наукового дискурсу, другі втрачають свій звичний сенс, інші - лінгво-семантичні перетворюються. Логіка розвитку парадигми мінливості сучасного наукового дискурсивного простору диктує необхідність корекції понятійного апарату. Філософія, структурна лінгвістика і культурологія в XX сторіччі виявляються надзвичайно близькі, парапонятійні та лінгво-семантичні конструкції, що знаходяться в міждисциплінарному діалоговому просторі. До таких, наприклад, може бути віднесений термін «концепт».