ЗА МОДЕЛЯМИ ПРИРОДИ

  Юлія Тутко, Вероніка Сєрікова (Дрогобич, Україна) |    Download article

Природа є джерелом нових художніх і технічних рішень, а також простором, в якому мають гармонійно співіснувати природні і штучно створені об’єкти. Історія культури та мистецтва України свідчить, що її народ завжди приділяв увагу естетичним складовим, які реалізовував в декоративно-прикладному мистецтві, і в побуті, і в навколишньому середовищі. Естетика промислових, ужиткових виробів була тісно пов’язана з природою України, з її флорою і фауною. Народні майстри і фахівці плідно черпали з природи нові ідеї, форми, колористичні рішення. Передусім це стосувалося конструкції, структури та колористики житла, утилітарних та художніх особливостей форми предметів праці та побуту, декоративних виробів, народного костюму, іграшок, художніх розписів, вишивки, орнаменту тощо [ 5 ].