МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИЛИ У БОКСЕРІВ МАСОВИХ РОЗРЯДІВ

  Іван Хомяк, Роман Семенишин, Іван Новокшонов (Львів, Україна)  |    Download article

Постановка проблеми. В боксі головні технічні прийоми удари руками, елементи боротьби, клінч мають силовий характер, тому така фізична якість як сила є однією з домінуючих, і має безпосередній вплив на ефективність тренувального процесу боксерів [1]. Більшість провідних боксерів світу виконують сполучення ударів з великою силою, що суттєво підвищує ефективність ведення бою [3, 5]. Силові здібності, які безпосередньо проявляються у величині робочого рухового зусилля забезпечуються цілісною реакцією організму спортсменів, пов’язаною з мобілізацією фізичних і психічних зусиль. В умовах спортивної діяльності ефект рухів визначається, як величиною максимуму розвиваючого зусилля, так і витраченим на це часом. Тому головним критерієм оцінки силових здібностей спортсменів повинен бути показник потужності робочого зусилля [2].