ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ З КУМІТЕ В КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ

  Богдан Кіндзер (Львів, Україна) |    Download article

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна спортивна діяльність характеризується високим рівнем володіння спортсменами спеціальною технічною, тактикою підготовкою, високим рівнем розвитку фізичних і вольових якостей з кожним роком висуває все більш високі вимоги до підготовки спортсменів. Так, при відносно рівних умовах, психічна готовність учасників змагань до напруженої боротьби за досягнення високих результатів набуває значення одного із найважливіших факторів успіху у змаганнях. Останнім часом це стало визнаною реальністю і проблема психологічної підготовки спортсменів, до змагань викликає всезагальний інтерес, як фахівців так і спортсменів.