МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ В ТРУБОПРОВОДІ З ВИТОКОМ В ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

  Аліса Мороз (Івано-Франківськ,Україна) |    Download article

Виникнення аварійних ситуацій на об’єктах нафтогазового комплексу (трубопроводи, потоки газорідинної суміші в свердловинах) призводять не тільки до екологічних витрат, але і до серйозних наслідків для екології регіону. Проблема використання та рекультивації ґрунтів, забруднених вуглеводнями, вивчається на різних рівнях (зокрема, в ІФНТУНГ виконується проект «RoUaSoil: Транскордонна мережа Румунія – Україна – Управління земельними ділянками, забрудненими нафтопродуктами»), в даній роботі пропонується математична модель, яка дозволяє визначати швидкість витоку продукту, що транспортується в ґрунт, який оточує технологічних або магістральний трубопровід. На основі моделювання течії в’язкої рідини з використанням системи рівнянь Нав’є–Стокса та її чисельної реалізації було розроблено модель течії з витоками, запропоновано модель її чисельної реалізації та проведено широкий клас подальших розрахунків.