TASODIFIY JARAYONLAR STATISTIKASI HAQIDA

  Bakhora Muratova (Karshi, O'zbekiston) |    Download article

bu keng ma’nodagi statsionar tasodifiy jarayonni marta kuzatish natijalari bo’lsinki, diskret parametrli tasodifiy jarayon bo’lsin. tasodifiy jarayon matematik kutilmasi kovariatsion funksiyalar ketma-ketligi kabi berilgan, bunda va