TEST SINOVLARIDA TENGSIZLIKLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI

  Zarif Ibragimov ( Samarkand, Uzbekistan) |    Download article

Ushbu maqolada test sinovlarida keltiriladigan ba’zi turkum masalalarni yordamchi tengsizliklar yordamida qanday hal qilish mumkinligi haqida so`z yuritamiz. Elementar matematika kursining “Hosila va uning qo’llanilishi”, “Kvadrat funksiya” va yana bir nechta boblarida keltiriladigan shunday masalalar mavjudki, ularni hosila, kvadrat funksiyaning xossalaridan foydalanib yechishdan ko’ra ularni yordamchi tengsizliklardan foydalanib yechish ham soddaroq, ham kam vaqt talab etadi. Shu bois, oliy o’quv yurtlariga o’qishga kirishga tayyorlanayotgan o’quvchilarga ushbu maqolani batafsil o’rganib chiqishni tavsiya etamiz.