ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  Інна Слєпухіна (Херсон, Україна) |    Download article

На сьогоднішній день можна стверджувати, що головною продуктивною силою будь-якого підприємства є і залишаються люди з їх трудовим потенціалом. Для кожного керівника постає головна задача – розкриття трудового потенціалу підприємства, яке можливе при умові впровадження методів управління трудовим потенціалом. Трудовий потенціал – це набір інтелектуальних, особистих та освітніх якостей працівника, розкриття яких залежить від вкладання в цей актив матеріальних та нематеріальних інвестицій. Метою управління трудовим потенціалом підприємства є забезпечення його безперервного розвитку на основі поєднання наявних людських ресурсів, кваліфікації і часткових потенціалів зі стратегією та цілями підприємства [6, с. 93].