МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Лейла Маматова (Маріуполь, Україна)  |    Download article

У сучасній практиці управління фінансами підприємства важливе місце займає проблема якісного і кількісного обґрунтування управлінських фінансово-інвестиційних рішень, прийняття яких неможливе без використання ефективної оцінки. У той же час значна їх частина потребує комплексного підходу до дослідження об'єкта. Обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері неможливо без широкого використання інформації про фінансовий стан підприємств, які є основними об'єктами економічних відносин. В той же час в контексті реалізації фінансово-інвестиційної моделі розвитку економіки України стає актуальною задача комплексного підходу при оцінці фінансового стану господарюючих суб'єктів, представляється інтегральним показником.