СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

  Лариса Лавриненко (Київ, Україна) |    Download article

Сучасний розвиток визначається поєднанням змін і можливостей. Виграють ті, хто швидко формує суспільство знань. Змінюється значення інформації у світі. Вона перетворюється на самостійний чинник розвитку, який визначає і вимоги до людського капіталу і креативність освіти. Беззаперечно, важливим фактором соціально-економічного розвитку держави є освіта. Освіта як джерело розвитку служить людині протягом його життя. Якісна освіта розглядається сьогодні як один із індикаторів високого рівня життя, інструмент соціальної злагоди та економічного зростання.