ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСМІСІЇ СИСТЕМНОГО ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

  Інна Бєлова (Суми, Україна) |    Download article

На сьогоднішній день можливість виникнення та реалізації системних фінансових ризиків в економіці країни є визнаною перешкодою забезпечення фінансової стабільності. Особливо важливе значення поряд з ідентифікацією факторів та джерел формування системного фінансового ризику має процес його трансмісії до різних сфер економіки за участю економічних суб’єктів. У разі нарощення темпів поширення системного фінансового ризику в майбутньому можуть виникнути негативні деструктивні явища, подолати які буде досить складно. Тому необхідним є впровадження і реалізація регуляторних заходів та інструментів, які дозволять зупинити трансмісію системного фінансового ризику через її можливі канали: кредитний, депозитний, канал власності, інфраструктурний, валютний, ціновий та ін.