КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

  Юлія Скидоненко, Мирослава Кулеша-Любінець (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Вступ. Вивченню проблеми копінг-стратегій відносно недавно почала приділятися достатня увага. Науковці різних напрямів розпочали спроби вивчення копінг-стратегій, визначення його змісту, з метою вироблення навичок ефективного керування своєю поведінкою у стресових ситуаціях. В сучасних психологічних дослідженнях поняття копінг (coping behavior) охоплює широкий спектр активності суб’єкта, починаючи від неусвідомлених психологічних захистів і завершуючи цілеспрямованими способами подолання проблемних ситуацій [1, c.58]. Варто зазначити, що існує ряд відмінностей копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту, а саме: механізми психологічного захисту діють на несвідомому рівні, тоді як копінг – це утворення свідомого рівня; дія механізмів психологічного захисту спрямовано на зниження емоційної напруги, а копінг діє в напрямку відновлення порушених відносин між людиною та навколишнім середовищем; механізми психологічного захисту при зіткненні із проблемною ситуацією спрацьовують миттєво, а копінг формується послідовно; механізми психологічного захисту спотворюють об’єктивну ситуацію, а копінг – не спотворюють [7, c.176].