МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  Галина Павлова (Дніпропетровськ, Україна) |    Download article

Останнім часом в економічній літературі розгорнулася дискусія щодо визначення ролі держави у розвитку аграрної сфери. Деякі економісти-аграрники відстоюють такі методичні підходи, коли в сучасних економічних умовах необхідно широко використовувати тільки переваги ринкової теорії управління, яка ґрунтується на принципах лібералізму, тоді як інші на основі оцінки реального стану виробничих процесів в аграрній сфері виступають за державний вплив на аграрну сферу. На нашу думку, варто погодитися з тими вченими- економістами, які стверджують, що на етапі переходу до ринкової економіки пріоритетне^ значення повинно мати державне регулювання економіки. Його оптимальне поєднання з ринковими регуляторами в сучасних умовах зможе забезпечити найбільш прискорений вихід аграрної сфери, передусім сільського господарства, з кризи.