СУЧАСНІ УСПІХИ ЦИТОЛОГІЇ

  Олександр Моісеєнко (Київ, Україна) |    Download article

За останні 50 років цитологія з описово-морфологічної перетворилася в експериментальну науку, яка ставить перед собою завдання вивчення фізіології клітини, її основних життєвих функцій і властивостей, її біології. Іншими словами, сучасна цитологія − це фізіологія клітини. Можливість такого переключення інтересів дослідників виникла у зв'язку з тим, що цитологія тісно пов'язана з науковими та методичними досягненнями біохімії, біофізики, молекулярної біології і генетики. Це послужило підставою для поглибленого вивчення клітини як такої, для вивчення її загальних властивостей та функціонування вже з позицій цих наук, що й дало підстави для появи певної синтетичної науки про клітину, а саме біології клітини або, як частіше називають, клітинної біології. У цій науці плідно поєднуються як морфологічні, так і молекулярно-біологічні підходи, що дозволяє в даний час вважати, що терміни цитологія і біологія клітини збігаються, оскільки їх предметом вивчення є клітина, що має свої власні закономірності організації та функціонування.