YUKSAK SUVO`TLAR YORDAMIDA IFLOSLANGAN SUVLARNI TOZALASH TEXNOLOGIYASI

  А. Курбанов, Б. Аликулов, Б. Базаров, С. Хўжжиев (Самарканд, Узбекистан) |    Download article

Hozirgi kunda ichimlik suvi, uning ifloslanishi va ifloslangan suvlarni tozalash hamda oqova suvlarni zararsizlantirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu muammoning yechimi sifatida yuksak suvo`tlar yordamida ifloslangan suvlarni tozalash texnologiyasini yaratish va rivojlantirish maqsadida tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.