ПОЛІСАХАРИДИ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA

  Анастасія Колосова, Віта Ліновицька (Київ, Україна) |    Download article

Корисні для людини властивості вищих базидіальних грибів відомі ще з давніх часів. Вони є не лише цінним продуктом харчування, а й мають різноманітну лікувально-профілактичну дію. Хоча наукове вивчення цілющих властивостей макроміцетів розпочалось лише з середини ХХ сторіччя, народна медицина вже на протязі сторіч використовує гриби для лікування ряду захворювань. Особливо важливе значення гриби мають в східній медицині, де історія їх застосування нараховує більше двох тисяч років. Так, першим задокументованим згадуванням лікувальних властивостей грибів є «Трактат про лікарські гриби» Ву Сина [1]. Використання грибів у народній медицині країн Заходу не мало такого розповсюдження, як на Сході, проте згадки про їх цілющі властивості були знайдені ще в працях Гіппократа [2].