Іванна Підлеснюк (Івано-Франківськ, Україна)

  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА |    Download article

Постановка проблеми. В умовах глобалізації суспільства та постійно зростаючих обсягів міжнародної співпраці проблематика формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців посідає одне із провідних місць у сучасних дослідженнях педагогіки вищої школи. На відміну від інших фахівців, іншомовна комунікативна компетенція для перекладача є не просто засобом міжкультурного спілкування, але й становить основу та інструмент його професійної діяльності. Очевидно, що за таких умов формування кожної складової іншомовної компетенції майбутнього перекладача, а зокрема – граматичної, має свої особливості і не може здійснюватися у такий самий спосіб, як, скажімо це має місце при підготовці вчителя іноземної мови. У цьому аспекті важливо виокремити особливості іншомовної граматичної компетенції майбутнього перекладача та педагогічні умови, які забезпечать ефективність процесу її формування.