BOSHLANG`ICH SINF MEHAT TA`LIMI JARAYONIDA AJDODLAR MEROSIDAN FOYDALANISH YO`LLARI

  N. Qambarov, S. Mirzamahmudova (Uzbekistan) |    Download article

Mehnat inson hayoti uchun, uning farovon turmush kechirish uchun hamisha asos bo’lib kelgan va shunday bo’lib qoladi. Mehnat farovon va baxtli hayot kechirishning eng asosiy sharti bo’lganligi sababli hamma fuqarolar uchun majburiydir. Mehnat odamlarning biror maqsad uchun sarflagan vaqti, aqliy va jismoniy yoki zarur faoliyatidir. Mehnat inson hayotini sermazmun qiladi va boyitadi. Odamlar mehnat qilish jarayonida sog’liqlarini mustahkamlaydilar, obro` orttiradilar va o’z kelajaklarini yaratadilar.