ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Тетяна Спіріна (Київ, Україна)  |    Download article

Проблема формування професійно-етичних якостей соціальних працівників на сучасному етапі розвитку педагогічної науки розглядається у різних аспектах. Важливого значення в цьому контексті набуває дотримання деонтологічного підходу. Його сутністю є визначення особливостей професійної поведінки людини та розроблення на цій основі сукупності професійно-етичних норм та правил, враховуючи специфіку певної галузі праці та у нерозривній єдності із загальною теорією моралі. Деонтологічний підхід вивчає основні концептуальні засади етичного кодексу та інших нормативних документів як підґрунтя моральної поведінки; розглядає критерії усвідомлення професійного обов’язку та взаємовідносин з клієнтами, колегами; моральні зобов’язання стосовно професії, а також допомагає знаходити причини та способи розв’язання моральних ситуацій з позиції деонтології.