АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Тетяна Лях (Київ, Україна) |    Download article

Наразі у різних галузях наукового знання значно зросла увага до досліджень волонтерської діяльності. Інтерес до волонтерства має не тільки теоретичний, а й практичний характер. Так, розвиток соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності, чемпіонат з футболу Євро-2012, інші спортивні заходи національного рівня, загострення соціальної та економічної ситуації у зв’язку з АТО актуалізували розвиток волонтерського руху в Україні. Вітчизняні дослідники (О. Безпалько, З. Бондаренко, І. Грига, Т. Журавель, Н. Заверико, Т. Лях, В. Назарук, Т. Спіріна, Н. Тимошенко, Т. Тимчук та інші), вивчаючи різні аспекти волонтерства, тим самим розширювали проблематику цієї діяльності, знаходячи нові аспекти для досліджень.