ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ У ВНЗ

  Віра Дундюк (Хмельницький, Україна) |    Download article

Процес входження людини в професію називається професіоналізацією. Професіоналізація – це цілісний неперервний процес становлення особистості фахівця, що починається з моменту вибору професії, триває упродовж всього професійного життя і завершується з припиненням професійної діяльності. Вченими розроблено декілька періодизацій професійного шляху людини. Низка авторів розглядає професійний розвиток особистості як інтеграцію двох процесів: розвитку особистості в онтогенезі і професіоналізації особистості з початку професійного самовизначення до завершення активної трудової діяльності.